"Kiedy spotkasz uratowanego alkoholika, masz przed sobą -bohatera.
Czyha w nim, bowiem uśpiony wróg śmiertelny.
On zaś trwa obciążony swą słabością i kontynuuje mozolną swą drogę poprzez ten świat,
w którym panuje kult picia.
Wśród otoczenia, które go nie rozumie.
W społeczeństwie, które sądzi, że ma prawo
z żałosną nienawiścią spoglądać na niego z góry,
jako na człowieka pośledniejszego gatunku, ponieważ ośmiela się płynąć pod prąd alkoholowej rzeki.
Kiedy spotkasz takiego człowieka - wiedz że jest to człowiek w bardzo dobrym gatunku"

(Friedrich von Badelschwingh)


Modlitwa o Pogodę Ducha

Boże, użycz mi pogody ducha
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego

.