Głównie pomagamy osobom uzależnionym od alkoholu / i behawioralnie / oraz ich rodzinom.. W pierwszych kontaktach rozpoznajemy z pacjentem trudności jakie przynosi alkohol w ich życiu. Ustalamy czy jest to picie ryzykowne, szkodliwe czy jest już chorobą alkoholową. W zależności od diagnozy ustalamy wraz z pacjentem strategie rozwiązywania tych problemów. Udział w terapii indywidualnej i grupowej dostarcza wiedzy nt. problemów alkoholowych, wyposaża w umiejętności psychologiczne ważne dla trzeźwego satysfakcjonującego życia.

Członkom rodzin żyjących z alkoholikiem / lub uzależnionym behawioralnie/ pomagamy w lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Uczymy umiejętności psychologicznych, nowych zachowań dla lepszego radzenia sobie z własnym cierpieniem. Przygotowujemy do przeprowadzenia skutecznej interwencji wobec alkoholika /osoby uzależnionej behawioralnie/ w celu podjęcia przez niego leczenia.

W Poradni realizowana jest grupa terapeutyczna dla hazardzistów. Pomagamy również pracoholikom,  siecioholikom, seksoholikom, zakupoholikom. Kontakt terapeutyczny poprzedzony jest wizytą u lekarza psychiatry w tutejszej poradni w celu oceny stanu zdrowia i zastosowania ewentualnego leczenia farmakologicznego.


W 2015 roku realizowane są dodatkowo następujące formy psychoterapii:

  • warsztaty pracy nad komunikacją,
  • warsztaty pracy nad radzeniem sobie ze złością,
  • warsztaty pracy nad poczuciem własnej wartości,
  • warsztaty pracy nad lepszym radzeniem sobie ze stresem,
  • warsztaty pracy nad poczuciem bliskości,
  • warsztaty pracy zajęciowej,
  • treningi asertywności dla uzależnionych i współuzależnionych,
  • grupa pogłębionej terapii dla współuzależnionych,
  • pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy,
  • terapia małżeńska.

 

 

 

.