Cele terapii współuzależnienia: dostarczenie wiedzy nt. współuzależnienia, jego mechanizmów i konsekwencji psychologicznych w funkcjonowaniu, uczenia się nowych sposobów myślenia i zachowań obronnych przed destrukcją alkoholową, zatrzymanie przemocy domowej, praca nad zaburzeniami emocjonalnymi.

 • Diagnoza i opieka lekarska
 • Diagnoza i terapia indywidualna
 • Terapia grupowa
  • psychoedukacja
  • grupa rozwojowa
  • grupa pogłębionej pracy nad współuzależnieniem
  • warsztat pracy nad poczuciem własnej wartości
  • trening asertywności
.