Cele terapii uzależnienia:

Zgodnie z koncepcjami terapii uzależnień podstawowym celem jest nauczenie pacjentów utrzymania abstynencji oraz umiejętności trzeźwego życia. Czasookres 1,5 – 2 lata.

 • Diagnoza i opieka lekarska
 • Diagnoza i indywidualny kontakt ze specjalistą psychoterapii uzależnienia
 • Terapia grupowa na poziomie podstawowym
  • Grupa motywująca pacjentów do uczestniczenia w terapii odwykowej
  • Grupa terapeutyczna "Czy jestem alkoholikiem? Czy piję w sposób kontrolowany?
 • Grupa pracy pogłębionej nad uzależnieniem
 • Grupa pracy nad swymi emocjami.
 • Trening Zapobiegania Nawrotom Choroby
 • Warsztaty pracy nad: złością, poczuciem własnej wartości
 • Trening interpersonalny

 

Osoby uzależnione behawioralnie / od hazardu, komputera, internetu, gier, telefonu zakupów itd. / prowadzone są w kontakcie indywidualnym. Celem takiej terapii jest redukcja szkód i nauka alternatywnych zachowań.

.