Od 1 lutego 2013r. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia realizuje odrębny program pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób, które zauważają u siebie problemy z:

  • hazardem
  • komputerem i internetem
  • cyberseksem i pornografią
  • nadmiernym stosowaniem telefonu komórkowego
  • nadmierna pracą
  • z obsesyjną dbalością o swoje zdrowie, wygląd, opalanie się itp.

 

Program realizowany jest z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Pacjenci zgłaszający się z problemami uzależnień behawioralnych i ich rodziny zostaną objęci specjalistyczną pomocą lekarską, terapeutyczną, prawną. Celem programu jest pomoc w ograniczeniu lub zaprzestaniu zachowań nałogowych w rozwiązywaniu problemów oraz poprawa jakości swego życia.

Dla członków rodzin pomoc ma na celu zdobywanie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych i funkcjonowania rodziny z tym problemem, a następnie wykorzystanie jej w kształtowaniu umiejętności lepszego radzenia sobie ze stresem, konstruktywnego komunikowania w relacji z osobą uzależnioną.

Dla członków rodzin również przewidziana jest pomoc lekarska, terapeutyczna, prawna.

 

.