Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych stanowi integralną strukturę jednostki jaką jest Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Nasz zespół tworzy szeroka grupa specjalistów z dziedziny psychiatrii dorosłych – zarówno lekarzy jak i psychologów. Dzięki systematycznym szkoleniom podnoszą oni swoje kwalifikacje i umiejętności, mogą więc precyzyjnie leczyć, diagnozować i udzielać wsparcia tym wszystkim pacjentom, którzy tego potrzebują i oczekują. Staramy się poświęcać dużo uwagi również środowisku pacjenta organizując system pomocy socjalnej i pielęgniarskiej. Organizujemy sesje psychoterapeutyczne zarówno indywidualne jak i grupowe. Współdziałamy poprzez funkcję asystenta socjalnego z szeregiem pośrednich form opieki psychiatrycznej między innymi środowiskowymi domami samopomocy, klubami pacjenta, warsztatami terapii zajęciowej, domami pomocy społecznej, ośrodkami do zwalczania przemocy w rodzinie, itp. Staramy się jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo naszych podopiecznych a przede wszystkim pomagać im w sposób kompleksowy oparty na zaufaniu i partnerstwie. Rejestracja do poradni jest telefoniczna lub może odbywać się osobiście.

W trakcie rejestracji:

 

Zespół psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych udziela następujących specjalistycznych form pomocy psychologicznej:

Autor: Aleksandra Motoczyńska