Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

Warto wiedzieć

Z-ca Dyrektora d/s medycznych  lek.med. Magdalena Gnyś-Marcinkowska

przyjmuje skargi i wnioski pacjentów we wtorki w godzinach 11:00 – 14:00

w siedzibie jednostki Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 58A

pok. 54 tel. (052) 372-11-82 w. 324

Autor: Aleksandra Motoczyńska