Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych stanowi integralną strukturę jednostki jaką jest Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Nasz zespół tworzy szeroka grupa specjalistów z dziedziny psychiatrii dorosłych – zarówno lekarzy jak i psychologów. Dzięki systematycznym szkoleniom podnoszą oni swoje kwalifikacje i umiejętności, mogą więc precyzyjnie leczyć, diagnozować i udzielać wsparcia tym wszystkim pacjentom, którzy tego potrzebują i oczekują. Staramy się poświęcać dużo uwagi również środowisku pacjenta organizując system pomocy socjalnej i pielęgniarskiej. Organizujemy sesje psychoterapeutyczne zarówno indywidualne jak i grupowe. Współdziałamy poprzez funkcję asystenta socjalnego z szeregiem pośrednich form opieki psychiatrycznej między innymi środowiskowymi domami samopomocy, klubami pacjenta, warsztatami terapii zajęciowej, domami pomocy społecznej, ośrodkami do zwalczania przemocy w rodzinie, itp. Staramy się jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo naszych podopiecznych a przede wszystkim pomagać im w sposób kompleksowy oparty na zaufaniu i partnerstwie. Rejestracja do poradni jest telefoniczna lub może odbywać się osobiście.

W trakcie rejestracji:

 • potrzebny jest nr PESEL,
 • aktualny dokument tożsamości,
 • dowód ubezpieczenia,
 • w przypadku wizyty u psychologa aktualne skierowanie od lekarza POZ, psychiatry czy innego specjalisty,
 • posiadaną dokumentację medyczną, np. wypisy szpitalne, konsultacje specjalistyczne, dokumentację medyczną z jednostki psychiatrycznej, gdzie pacjent wcześniej się leczył, wyniki badań,
 • posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą badań psychologicznych, jeśli zostały wcześniej wykonane.

 

Zespół psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych udziela następujących specjalistycznych form pomocy psychologicznej:

 • poradnictwo psychologiczne w zakresie sytuacji kryzysowych i problemów adaptacyjnych,
 • psychoedukacja w zakresie określonych chorób i zaburzeń psychicznych oraz w innych problemach psychologicznych,
 • psychoterapia indywidualna krótko i długoterminowa dla osób z zaburzeniami:
  • zespołem lęku uogólnionego,
  • napadami paniki lękowej,
  • zaburzeniami depresyjnymi,
  • zaburzeniami osobowości.
  • psychoterapia jest prowadzona w konwencji poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej,
 • wykonywanie badań psychologicznych:
  • diagnostyka zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci,
  • ocena poziomu intelektualnego.
Autor: Aleksandra Motoczyńska