Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia zajmuje się leczeniem odwykowym od 50 lat. Od 1992 r. leży w strukturze Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego jako Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Początki leczenia oparte były tylko na modelu medycznym. Popularyzowana przez Instytut Psychologii Zdrowia i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koncepcja psychologiczna leczenia uzależnienia znalazła odbicie w tworzącym się programie terapeutycznym.

Poradnia w latach 90 była w sieci 30 najlepszych placówek w Polsce. Oznaczało to pracę pod nadzorem pełnomocnika Ministra Zdrowia prof. J.Mellibrudy, monitorowanie procesów terapeutycznych i ich efektywności u osób uzależnionych i współuzależnionych. Wszystko po to aby zwiększać efektywność w lecznictwie odwykowym. Nadal przekłada się to na ciągłym weryfikowaniu, poszukiwaniu coraz skuteczniejszej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Pracujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 i spełniamy standardy NFZ. Oferujemy program zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu, z zaburzeniami nawyków i popędów tj. uzależnień behawioralnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Zespół pracowników łączy wspólna troska o dobro pacjenta. Nie są to puste słowa. Terapeuci są w ustawicznym procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczą w procesach certyfikacyjnych różnych podejść psychoterapeutycznych co jest bardzo wartościowe w pomaganiu innym. Poddani jesteśmy systematycznej superwizji grupowej i indywidualnej.

Świadczone usługi naszym pacjentom są monitorowane i corocznie badane. Pacjenci bardzo dobrze i dobrze oceniają jakość świadczonych usług w naszej poradni. Zadowoleni są z obsługi rejestracji, opieki lekarskiej i terapeutycznej.


Poradnia obsługuje mieszkańców Bydgoszczy i województwa kujawsko - pomorskiego

codziennie oprócz sobót i niedziel,  od godz 7:00 - 20:00  (piątki od godz. 7:00 - 15:30),   tel. 52 321 35 00


Z A P R A S Z A M Y

Autor: Aleksandra Motoczyńska