Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia świadczy bezpłatne leczenie osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i działaniu przeciw alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które w Polsce diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.
W procesie diagnozowania uczestniczą lekarze psychiatrzy. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Usługi te świadczą specjaliści psychoterapii uzależnień i współuzależnień.
Leczenie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię i nakierowane jest na usuwanie powikłań spowodowanych szkodliwym używaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Badania dowodzą, iż skuteczność leczenia zależy w dużym stopniu od nieprzerwanego zaangażowania pacjenta w trwający do 24 miesięcy program terapeutyczny. Poradnia realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
Nadużywanie alkoholu przez jednego członka rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.

Poradnia udziela pomocy kompleksowej rodzinie jako całości i poszczególnym członkom rodziny. Udzielone świadczenia są pomocą psychologiczną i psychoterapią indywidualną oraz grupową.

Świadczeń w Poradni udzielają:

  • lekarze psychiatrzy,
  • specjaliści psychoterapii uzależnień i współuzależnień.

Poradnia przyjmuje do leczenia hazardzistów i osoby uzależnione behawioralnie.

 

Autor: Aleksandra Motoczyńska