Jesteś tutaj: Start / Dla pacjenta / Klub pacjenta

Klub pacjenta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie "Klub Wsparcia Psychicznego"
ul. Sułkowskiego 58A

przy
Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego
w Bydgoszczy

e-mail: polfamilia.bydgoszcz@wp.pl

Elżbieta Maruszak - Prezes
tel. 505 064 491

Kamila Sokołowska - Skarbnik
tel. 712 118 305


Stowarzyszenie "Klub Wsparcia Psychicznego" zostało zarejestrowane w marcu 1992 roku, a powstało z inicjatywy rodzin osób leczących się na choroby psychiczne a także z inicjatywy psychologów zajmujących się terapią tych osób. Członkami Stowarzyszenia są osoby leczące się na choroby psychiczne i silne nerwice, rodziny tych osób, osoby zajmujące się psychoterapią. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza również osoby chore na epilepsję, a także inwalidów ruchu.

Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną członków Zarządu i przy pomocy wolontariuszy.

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest głównie ze składek członkowskich. Otrzymujemy również dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i PFRON-u. Pomagają nam również sponsorzy, bez których nasza działalność byłaby znacznie uboższa.

Cele statutowe stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wyjście naprzeciw specyficznym potrzebom osób niepełnosprawnych - chorych na choroby psychiczne i nerwice oraz ich rodzinom. Stowarzyszenie podejmuje działania wpływające na rozwój aktywności tej grupy ludzi, a także na umocnienie wiary we własne siły i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Działalność stowarzyszenia

  1. Spotkania klubowe odbywają się w każdy czwartek miesiąca od godziny 16:00 do 18:00 w sali "KLUBU PACJENTA" WPZP w Bydgoszczy, sala nr 11
  2. Spotkania integracyjne odbywają się w klubach Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  3. Zabawy okolicznościowe.*
  4. Wspólne wyjścia do kina, teatru, opery.*
  5. Wspólne wycieczki, pikniki.*
  6. Organizowanie turnusu rehabilitacyjnego, wyjazdów integracyjnych.*
  7. Realizowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. " Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy" w ramach działania 1.3 POKL 2007-2013.

Uwaga: * terminy ustalane na bieżąco.

Apel

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe, bez którego Stowarzyszenie nie mogłoby w pełni zrealizować wytyczonych celów. Każda najmniejsza pomoc będzie przyjęta z wdzięcznością.

Prosimy o wpłaty na podany niżej numer konta:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
34 8142 0007 0000 4402 2000 0001

lub o kontakt
tel: 505 064 491
w czwartki od godz. 10:00 do 17:00

Dziękujemy!

Autor: Aleksandra Motoczyńska